Kategorie
Nowe produkty
Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Firma Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski, Rafał Wlazłowski Spółka Jawna rozpoczęła realizację projektu pt.: „Modernizacja magazynu i oprogramowania, celem zwiększenia efektywności organizacji pracy w przedsiębiorstwie”.

Program jest realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa: III Konkurencyjność MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Typ projektu 2 – Inwestycje w MŚP.

Cel projektu
Zwiększenie konkurencyjności dzięki zastosowaniu usprawnień informatycznych, ulepszeń w sposobie zarządzania magazynem, a także zwiększeniu efektywności i automatyzacji organizacji pracy.

Okres realizacji projektu: 10.12.2020 rok – 31.05.2022 rok.

Miejsce realizacji projektu: ul. Korfantego 7, 42-600 Tarnowskie Góry 

Planowane efekty
Poprzez wprowadzenie innowacji procesowej, produktowej, nietechnologicznej oraz organizacyjnej, dostosujemy się do aktualnych trendów na rynkach międzynarodowych, a tym samym zwiększymy konkurencyjności naszej firmy. Projekt przyczyni się do wzrostu zatrudnienia oraz poprawi zdolności logistyczne.

Planowane działania
W ramach projektu przeprowadzone zostanie:
  1. modernizacja Działu IT poprzez zakup nowego serwera, licencji na oprogramowanie i usługi katalogowej;
  2. modernizacja sprzętu magazynowego poprzez zakup wózków widłowych i zamiatarki;
  3. nabycie i wdrożenie inteligentnego regału magazynowego.

Wartość projektu: 947.287,47 PLN

Dofinansowanie z Unii Europejskiej:
 799.999,57 PLN