Kategorie
Nowe produkty
Nowe produkty
Wszystkie nowe produkty

Formularze

obowiązuje od 28-06-2021

Prosimy o skorzystanie z następujących formularzy: 

1. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży towaru Centrumelektroniki - LINK

2. Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług Centrumelektroniki - LINK

3. Formularz reklamacji towaru Centrumelektroniki - LINK

4. Formularz reklamacji usługi Centrumelektroniki - LINK

5. Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru Centrumelektroniki - LINK

6. Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług Centrumelektroniki- LINK