Kategorie produktów

Zapisz się do naszego newslettera i odbierz kupon rabatowy o wartości 10 zł

na pierwsze zakupy w sklepie internetowym www.centrumelektroniki.pl 

 

1. Wypełnij poniższy formularz 

 

2. Na podany adres e-mail zostanie przesłany kod rabatowy. 

 

3. Wykorzystaj kod rabatowy przy składaniu zamówienia. 

  

 

FORMULARZ 
 

 

Regulamin promocji

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem akcji promocyjnej ”Zapisz się do newslettera i odbierz kupon 10 zł” jest Centrumelektroniki Arkadiusz Wlazłowski i Rafał Wlazłowski Sp. j. z siedzibą w Tarnowskich Górach
 2. Akcja promocyjna ”Zapisz się do newslettera i odbierz kupon 10 zł” zwana dalej Promocją obowiązuje, aż do odwołania przez Organizatora.
 3. Promocja ogranicza się do sklepu internetowego http://centrumelektroniki.pl i obowiązuje przy zamówieniach, których wartość przekracza 100 zł.

 
Warunki i zasady promocji

 1. By skorzystać z Promocji należy wypełnić formularz zapisu do newslettera. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłany kod rabatowy.
 2. Otrzymany kod rabatowy należy wprowadzić podczas składania zamówienia.
 3. Promocją objęte są wszystkie produkty w sklepie internetowym http://centrumelektroniki.pl
 4. Aby skorzystać z promocji, wartość zamówienia musi być wyższa niż 100 zł.
 5. Promocja nie podlega zwielokrotnieniu. 
 6. Nie ma możliwości wymiany kodu rabatowego na gotówkę. 
 7. Każdy Klient zarejestrowany w sklepie może skorzystać z promocji jednorazowo. 
 8. Promocja nie dotyczy Klientów zarejestrowanych jako odbiorcy hurtowi i korzystających z cen hurtowych w sklepie internetowym http://centrumelektroniki.pl
 9. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Postanowienia końcowe

 1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.